Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του αγιογράφου Βασίλη Μάνεση!

Μέσα στον διαδικτυακό τόπο θα βρείτε ένα σύντομο βιογραφικό μου για να γνωριστούμε καλύτερα.


 

Θα βρείτε ακόμη πληροφορίες για την τέχνη της αγιογραφίας, τεχνικές πληροφορίες καθώς και φωτογραφικό υλικό διαφόρων έργων μου(φορητές εικόνες και τοιχογραφίες).